Medyczne Liceum Ogólnokształcące

Informacje ogólne:

Powstanie szkoły - 2013 r.

Cykl kształcenia - 4 lata.

Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach różnego typu, ze szczególnym uwzględnieniem szkół i uczelni kształcących w zawodach medycznych. Medyczne Liceum Ogólnokształcące nie jest szkołą zawodową.

Uczniowie nabywają wiedzę z ratownictwa medycznego oraz z zakresu medycznych zabiegów ratunkowych. Zapoznają się także z promocją zdrowego stylu życia. Zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne na studiach medycznych (medycyna, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, biotechnologia, fizjoterapia i in.).

W ramach zajęć uczniowie mają możliwość odbycia kursu pierwszej pomocy potwierdzonego stosownym certyfikatem. Po ukończeniu 18. roku życia szkoła stwarza możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończonego egzaminem oraz potwierdzonego certyfikatem europejskim.

Honorowy patronat nad MLO objął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku.

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Przedmioty uzupełniające:

 • dietetyka
 • nauka o zdrowiu

Przedmioty uzupełniające prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Oferta zajęć obejmuje zapoznanie ze specyfiką pracy w szpitalu i jednostkach medycznych oraz w laboratoriach.

Możliwości rozwoju kariery zawodowej:
Wiedzę i umiejętności uczniowie mogą rozwijać kontynuując naukę na uczelniach wyższych oraz szkołach policealnych.
Wybrane uczelnie:

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Współpraca:

Szkoła współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku, jak również z Akademią Pomorską.

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60a. Informacje pod nr tel. (59) 845 62 00.