Politechniczne Liceum Ogólnokształcące

Informacje ogólne:
Powstanie szkoły – 2016 r.
Cykl kształcenia – 3 lata.

Założeniem Politechnicznego LO jest umożliwienie uczniom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej, jak i specjalistycznej oraz przygotowanie do kontynuowania nauki na studiach wyższych. System kształcenia przedmiotów ścisłych oparty jest na sprawdzonych i solidnych wzorcach, bazuje na nowoczesnych i ciekawych programach nauczania, które są stale modyfikowane i dostosowywane do potrzeb rynku pracy i zainteresowań uczniów.

W trakcie 3 - letniego cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa maturalnego. Szkoła przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych, związanych głównie z matematyką i fizyką.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo

oraz do wyboru:

 • programowanie
 • edukacja politechniczna
 • robotyka
 • rysunek techniczny w programie AutoCAD

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Oferujemy:

 • autorskie programy nauczania
 • innowacyjne metody nauczania
 • nauczanie z wykorzystaniem programu GeoGebra,
 • zajęcia z modelowania matematycznego
 • nauczanie zastosowań informatyki w matematyce
 • naukę języka angielskiego technicznego
 • sesje matematyki wyjazdowej
 • zajęcia z matematyki i fizyki konkursowej
 • zajęcia z fizyki doświadczalnej i eksperymentalnej
 • współpracę z uczelniami wyższymi oraz instytutami badań naukowych
 • zajęcia w centrach nauki, planetariach i muzeach
 • udział w projektach edukacyjnych szkolnych, krajowych i międzynarodowych

Wiedzę i umiejętności uczniowie mogą rozwijać kontynuując naukę na uczelniach wyższych.

Wybrane uczelnie:

 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60a. Informacje pod nr tel. (0-59) 845 62 00.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl