Plan nauczania Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego

Dla etapu edukacyjnego od 2018/2019 do 2020/2021


Lp. Przedmiot Tygodniowo liczba godzin Łączna liczba godzin Liczba godzin w cyklu Liczba godzin minimum
I klasa II klasa III klasa
1 J. polski 4 5 4 13 390 360
2 J. angielski 3 4 3 10 300 450
3 J. niemiecki 1 2 2 5 150
4 WOK 1 - - 1 30 30
5 Historia 2 - - 2 60 60
6 WOS 1 - - 1 30 30
7 PP 2 - - 2 60 60
8 Geografia 1 - - 1 30 30
9 Biologia 1 - - 1 30 30
10 Chemia 1 - - 1 30 30
11 Fizyka 1 - - 1 30 30
12 Matematyka 3 4 3 10 300 300
13 Infomatyka 1 - - 1 30 30
14 WF 4 4 4 12 360 270
15 EdB 1 - - 1 30 30
16 Godz. z wych. 1 1 1 3 90 90
  Razem 1-16 28 20 17 65 1950 1830
17 Geografia
- I rozszerzenie
- 4 4 8 240 240
18 WOS
- II rozszerzenie
- 3 3 6 180 180
19 Historia i społeczeństwo
- I p. uzupełniający
- 2 2 4 120 120
20 Podstawy prawa
- II p. uzupełniający
2 2 2 6 180 360
21 Podstawy prewencji
- III p. uzupełniający
2 2 2 6 180
  Razem 17-21 4 13 13 30 900 900
  Razem 1 - 21 32 33 30 95 2850 2730

W ramach WF 2h - technik interwencji

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl