Koło języka polskiego - Spotkania ze sztuką

Przeciętny człowiek nie jest specjalnie ciekaw świata. Ot, żyje, musi jakoś się z tym faktem uporać, im będzie go to kosztowało mniej wysiłku - tym lepiej. A przecież poznawanie świata zakłada wysiłek, i to wielki, pochłaniający człowieka. Większość ludzi raczej rozwija w sobie zdolności przeciwne, zdolność, aby patrząc - nie widzieć, aby słuchając - nie słyszeć.

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem

Koło miłośników języka polskiego swoją działalność rozpoczęło w drugim semestrze 2014/2015 roku z inicjatywy uczniów klasy 1A PLO oraz 1 MLO. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą umiejętność odczytywania tekstów kultury rozumianych jako wszelkie wytwory kultury materialnej i duchowej człowieka, na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym. Uczestnicy poszerzają swoją wiedzę z języka polskiego o zagadnienia z zakresu rozszerzonego. Młodzież rozwija swoje zdolności w zakresie wykorzystywania multimediów. Zajęcia mają głównie charakter warsztatowy. Zapraszamy wszystkich chętnych!

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl